İK Politikamız
İK Politikamız

Gayrimenkul Bankasının İK Politikası

 

Firmaların en temel kaynaklarının başında İnsan Kaynağı gelmektedir. İnsan kaynağının başarı kaynağı olduğu bilinciyle, her Gayrimenkul Bankası çalışanın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak, sürdürülebilir öğrenme ortamı yaratacak insan kaynakları politikaları uygulanmaktadır.
 

Gayrimenkul Bankası, müşteri mutluluğu ve memnuniyeti ile sürdürülebilir istikrarlı büyüme hedeflerine ulaşılmasında insan kaynağının rolünün çok önemli olduğuna inanmaktadır.

Gayrimenkul Bankası’nda uygulanan insan kaynakları politikası, çalışanların kişisel ve işe yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesini ve yüksek motivasyon ile şirkete bağlılıklarının güçlü olmasını amaçlamaktadır. Yeni insan kaynağı alımında ise uzmanlıklar göz önünde bulundurularak profesyonellerin işe kazandırılması temel işe alım politikasını oluşturmaktadır.

 

Gayrimenkul Bankası’nın İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulamaları aşağıda belirtilen ilkelerin ışığı doğrultusunda gerçekleşir: 


• Şirketimizin insan kaynağı seçimini, gelişimi yüksek, işe uygun yetkinliğe sahip, şirket değerlerini benimseyip yaşatacaklar arasından yaparız. 
• Rekabet üstünlüğü insan kaynağımızın asıl temelidir.
• Çalışanlarımız Şirketimizin değerlerini benimser.
• Gayrimenkul Bankası’nın çalışmak için tercih edilen bir Şirket olmasını hedefleriz.
• Gayrimenkul Bankası’nın ilkelerine uygun şekilde, Çalışanlarımızın ve Şirketimizin beklentilerini dengeleriz.
• İnsan kaynakları yönetiminde yeni gelişmeleri takip eder ve Şirketimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde değerlendirerek uygularız.